میراث پارس

شماره ی جدید نشریه ی"میراث پارس"منتشر شد

نخستین شماره از دور جدید نشریه ی"میراث پارس"منتشر شد.میراث پارس نشریه ی تخصصی در حوزه ی تاریخ و گردشگری است که تا پیش از این بصورت ماهنامه،هجده شماره منتشر شده بود و از این پس بصورت فصلنامه ادامه انتشار یافته و نخستین شماره از آن در نود و شش صفحه منتشر شده است
پرونده ی ویژه این شماره از نشریه ی میراث پارس به خلیج فارس و موضوعات مرتبط با آن اختصاص داشته و طرح روی جلد نشریه نیز رونمایی از نخستین تابلو فرش خلیج فارس در مراسم روز ملی این کهن دریای پارسی را به نمایش گذاشته است.سایر عناوین ومقالات و مطالب شماره ی جدید میراث پارس عبارتند از:
-          تاریخچه سازمان گسترش ونوسازی ایران
-          فراز و فرود جزایر سه گانه و اهمیت استراتژیک
-          صداقت و راستی کلید برنامه سازی موفق تلویزیونی
-          پیشینه ی تلاش برای تغییر نام خلیج فارس
-          تلگرافخانه بوشهر
-          نخستین تابلو فرش خلیج فارس
فرشید خدادادیان،صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه،در یادداشت آغازین این شماره با عنوان؛"میراث پارس دریچه ای به پیشینه ی ایران فرهنگی"گفته است؛عنوان میراث پارس به هیچ عنوان محدود کردن حوزه ی فعالیت و همچنین باور تولیدکنندگان این نشریه به یک بخش از ایران فرهنگی نبوده و نیست.ایران فرهنگی گستره ی جغرفیایی قابل توجهی را با اشتراکات تاریخی و فرهنگی و معنوی فراوان نشان می دهد که مرزبندی های سیاسی در ادوار مختلف تاریخی تا امروز،تاثیری در این همگرایی و همخوانی فرهنگی باورمندان ایران فرهنگی در این جغرافیای تاریخی کهن نداشته و ندارد.
این شماره از میراث پارس توسط گروه بین المللی خلیج فارس به مدیریت پوریا قلی خانی تهیه شده و همکاران آن عبارتند از؛
محمد بادپیما،سعید مظفری،سارا مطلبی،مهسا نظمی،خدیجه مهرپور،هومن قدسیزاد و معصومه عسگری